Наукова робота

Склад вченої ради факультету

План роботи Вченої ради факультету фізичної культури та спорту

Вересень 2016 року

 1. Результати прийому студентів на 1, 5 і 6 курси факультету денної і заочної форм навчання.

Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Організація навчально-виховного процесу на 2016-2017 н.р.

Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О.

 1. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами факультету на 2016-2017 н.р.

Доповідають: зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Про структуру навчальних  структурних підрозділів факультету  на 2016-2017 н.р.

Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О.

 1. Затвердження планів проведення наукових конференцій  та семінарів

 Доповідають: зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Порядок виконання наукових досліджень і розробок на факультеті.

Доповідають: зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Затвердження переліку по наданню освітніх послуг для студентів денної форми навчання на  2016-2017 н.р.

Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Різне.

 

Жовтень 2016 року

 1. Формування спецфонду фінансових надходжень  факультету  за 2016 та  на 2017 р.

Доповідає:  декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Про міжнародне співробітництво та академічну мобільність викладачів і студентів.

Доповідають: декан факультету Г.Б.Жигадло, зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне.

 

Листопад 2016 року

 1.   Про план роботи кафедр  у сферах наукової та інноваційної діяльності

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Виконання навчально-методичного та інформаційного забезпечення  кафедр ТМФК та фізичної культури та спорту

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне

 

Грудень 2016 року

 1. Результати НДР працівників кафедр за 2016 р

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Про систему підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників  факультету та її ефективність (за результатами 2016 р.)

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Про склад приймальної комісії факультету на 2017 – 2018 н.р.

Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О.

 

Січень 2017 року

 1. Про підсумки роботи факультету у сферах  наукової, науково-технічної  та інноваційної діяльності на 2016 р.

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Затвердження програм  вступних випробувань 2017 – 2018 н.р.

Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О.

 1. Різне

 

Лютий 2017 року

 1. Про підвищення якості роботи факультету у сферах  наукової та інноваційної діяльності на 2017 р.

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Стан НДР студентів факультету фізичної культури та спорту.

     Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне

 

Березень 2017 року

 1. Ефективність роботи наукового  товариства студентів  та ради молодих учених, шляхи її підвищення.

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Планування навчальної, методичної, організаційної та виховної роботи  на 2017-2018 н.р.

Доповідають: заступник декана  Борецька Н.О., заст. декана по роботі зі студентами Козубенко О.С.,

 1. Моніторинговий звіт про виконання критеріїв для надання  та підтвердження статусу національного .

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне.

 

Квітень 2017 року

 1. Стан готовності факультету до вступної кампанії. на 2017 — 2018 н.р.

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Проблеми підготовки магістрів  та її ефективність.

 Доповідають: заступник декана  Борецька Н.О., зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне.

 

Травень 2017 року

 1. Робота із забезпечення якості вищої освіти на факультеті.

Доповідають: заступник декана з навчальної роботи Борецька Н.О., зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Стан наукової роботи у 2016-2017 н.р.

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне.

 

Червень 2017 року

 1. Готовність навчальних структурних підрозділів факультету  до 2017-2018 н.р.

Доповідає : декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Затвердження звітів завідувачів кафедр про свою роботу та роботу науково-педагогічних працівників кафедр у 2016-2017 н.р.

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Затвердження звітів  за підсумками роботи екзаменаційних комісій

Доповідає : заступник декана  Борецька Н.О

 

Серпень   2017 року

 1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників.

Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Затвердження регламенту роботи факультету на 2017-2018 н.р.

Доповідає : декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Різне.