Наукова робота

Режим роботи керівного складу факультету фізичної культури та спорту

Робочий час

Склад вченої ради факультету

План роботи Вченої ради факультету фізичної культури та спорту

Вересень 2017 року

 1. Результати прийому студентів на 1 і 6 курси факультету денної і заочної форм навчання.

Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами факультету на 2017-2018 н.р.

       Доповідають: зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Про структуру навчальних  структурних підрозділів факультету  на 2017-2018 н.р.

         Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло

4  Затвердження планів проведення  наукових конференцій  та семінарів

     Доповідають: зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Порядок виконання наукових досліджень і розробок на факультеті.

      Доповідають: зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

Затвердження переліку по наданню освітніх послуг для студентів денної форми навчання на  2017-2018 н.р.

     Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Різне.

Жовтень 2017 року

 1. Формування спецфонду фінансових надходжень  факультету  за 2017 та  на 2018 р.

Доповідає:  декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Про міжнародне співробітництво та академічну мобільність викладачів і студентів.

Доповідають:: декан факультету Г.Б.Жигадло, зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне.

Листопад 2017 року

 1.   Про план роботи кафедр  у сферах наукової та інноваційної діяльності

             Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М..

 1. Виконання навчально-методичного та інформаційного забезпечення  кафедр ТМФК та фізичної культури та спорту

          Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М…

 1. Різне

Грудень 2017 року

 1. Результати НДР працівників кафедр за 2017 р

              Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Про систему підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників  факультету та її ефективність (за результатами 2017 р.)

         Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Про склад приймальної комісії факультету на 2018 – 2019 н.р.

  Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О.

Січень 2018 року

 1. Про підсумки роботи факультету у сферах  наукової, науково-технічної  та інноваційної діяльності за 2017 р.

            Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М…

 1. Затвердження програм  вступних випробувань  на 2018 – 20189н.р.

                  Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О.

3.Різне

Лютий 2018 року

 1. Про підвищення якості роботи факультету у сферах  наукової та інноваційної діяльності на 2018 р.

            Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М…

 1. Стан НДР студентів факультету фізичної культури та спорту.

     Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Різне

Березень 2018 року

 1. Ефективність роботи наукового  товариства студентів  та ради молодих учених, шляхи її підвищення.

           Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Планування навчальної, методичної, організаційної та виховної роботи  на 2018-2019 н.р.

Доповідають: заступник декана  Борецька Н.О., заст. декана по роботі зі студентами Козубенко О.С., завідуючі випускових кафедр.

 1. Різне.

Квітень 2018 року

 1. Стан готовності факультету до вступної кампанії на 2018 — 2019 н.р.

     Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Проблеми підготовки магістрів  та її ефективність.

    Доповідають: заступник декана  Борецька Н.О.,  Литвиненко О.М.

 1. Різне.

Травень 2018 року

 1. Робота із забезпечення якості вищої освіти на факультеті.

   Доповідають: заступник декана з навчальної роботи Борецька Н.О.,              зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Стан наукової роботи на факультеті  за   2017-2018 н.р.

     Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне.

Червень 2018 року

 1. Готовність навчальних структурних підрозділів

 факультету  до 2018-2019 н.р.

    Доповідає : декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Затвердження звітів  про виконання умов контракту декана, завідувачів кафедр  за  2017-2018 н.р.

           Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

        3.Затвердження звітів  за підсумками роботи екзаменаційних комісій з підсумкової атестації.

Доповідає : заступник декана  Борецька Н.О

Серпень   2018 року

 1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників.

          Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Затвердження регламенту роботи факультету на 2018-2019 н.р.

          Доповідає : декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Різне.

Декан факультету                                                     Г.Б. Жигадло