Документація до 2019-2020 н.р.

Положення про факультет фізичної культури та спорту

План роботи факультету

Положення про внутрішню аганцію з якості освіти факультету фізичної культури та спорту.

Підтвердження статусу національного

План заходів національно-патріотичного виховання

План реалізації стратегії розвитку

План роботи внутрішньої агенції із забезпечення якості освіти на 2019-2020н.р.

План роботи з іноземними студентами

Регламент роботи

План роботи деканату

Штатний-розпис на 2019-2020 н.р.

Робочі навчальні плани 

Тимчасовий галузевий стандарт спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Бакалаври

Тимчасовий галузевий стандарт спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізичн культура) Магістри

Галузевий стандарт спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Освітні програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

Графік контролю викладачів за самостійною роботою

План виховної роботи на 2019-2020н.р.

План приймальної комісії факультету

План методичної комісії на 2019-2020 н.р

Інформація про роботу факультету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

Працевлаштування студентів факультету

Результати за 2018-2019 (міжнародні, всеукраїнські)

Звіт декана факультету за 1 семестр 2019 н.р.