Документація до 2019-2020 н.р.

Положення про факультет фізичної культури та спорту

Положення про внутрішню аганцію з якості освіти факультету фізичної культури та спорту.

План роботи внутрішньої агенції із забезпечення якості освіти на 2019-2020н.р.

Підтвердження статусу національного

Регламент роботи факультету фізичної культури та спорту

План роботи деканату

Штатний-розпис на 2019-2020 н.р.

Робочі навчальні плани 

Тимчасовий галузевий стандарт спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Бакалаври

Тимчасовий галузевий стандарт спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізичн культура) Магістри

Галузевий стандарт спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Освітні програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

Графік контролю викладачів за самостійною роботою

План виховної роботи на 2019-2020н.р.

План приймальної комісії факультету

План методичної комісії на 2019-2020 н.р

Інформація про роботу факультету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

Працевлаштування студентів факультету

Результати за 2018-2019 (міжнародні, всеукраїнські)