Документація до 2018-2019 н.р.

Положення про факультет фізичної культури та спорту

Положення про внутрішню аганцію з якості освіти факультету фізичної культури та спорту.

План роботи внутрішньої агенції із забезпечення якості освіти на 2018-2019н.р.

Регламент роботи факультету фізичної культури та спорту

План роботи деканату

Штатний розпис кафедр

Робочі навчальні плани 

Тимчасовий галузевий стандарт кафедри ТМФК

Тимчасовий галузевий стандарт кафедри спорту

Графік контролю викладачів за самостійною роботою

План виховної роботи на 2018-2019н.р.

План приймальної комісії факультету

План методичної комісії на 2018-2019 н.р

Інформація про роботу факультету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

План роботи куратора Адаменко О.О.

План куратора Богатир В.Г.

Звіт внутрішньої агенції з якості освіти

Звіт про роботу факультету

Звіт про наукову роботу факультету за поточний рік