Професорсько-викладацький склад кафедри

 

      

Славітяк О.С., завідувач кафедри

Бірюк С.В., доцент 

 

Пильненький В.В., доцент Семерджян М.Г., викладач

Бичков О.Ю, викладач

   Ялимова Л.Р., лаборант