Легка атлетика та МВ

Учбово-методичні комплекси з навчальної дисципліни «Легка атлетика та методика викладання»

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичні основи легкої атлетики, техніка легкоатлетичних вправ, методика навчання видам легкої атлетики з урахуванням специфіки різних вікових та статевих груп, правила змагань з легкої атлетики та їх організація.

Навчальна програма з легкої атлетики для спеціальності ФКіС
Навчальна програма з легкої атлетики для спеціальностей ФВ та ФВЗВ

Навчально-методичні посібники з легкої атлетики:

І курс ФВ та ФВЗВ

 1. Робоча программа з легкої атлетики для І курсу ФВ
 2. Лекційні матеріали з легкої атлетики для І курсу ФВ
 3. Плани практичних занять
 4. Плани самостійних занять
 5. Методичні матеріали:
  5.1. Шкільна програма з ЛА для 1-11 класів
  5.2. Стрибки у довжину
  5.3. Біг на короткі дистанції
  5.4. Естафетний біг
  5.5. Метання малого м’яча
  5.6. Метання спису
  5.7. Стрибки у висоту
 6. Матеріали для практичних занять
 7. Матеріали для самостійних занять
 8. Комплекс контрольних заходів
 9. Тестові контрольні роботи
 10. Контрольні роботи
 11. Питання до контролю знань
 12. Рекомендована література

І курс, спеціальність ФКіС

 1. Робоча программа з легкої атлетики для І курсу ФКіС
 2. Лекційні матеріали
 3. План практичних занять
 4. План самостійних занять
 5. Методичні матеріали:
  5.1. Шкільна програма з ЛА для 1-11 класів
  5.2. Стрибки у довжину
  5.3. Біг на короткі дистанції
  5.4. Естафетний біг
  5.5. Метання малого м’яча
  5.6. Метання спису
  5.7. Стрибки у висоту
 6. Матеріали для практичних занять
 7. Матеріали для самостійних занять
 8. Контрольні завдання до практичних занять
 9. Тестові контрольні роботи
 10. Контрольні роботи
 11. Питання до контролю знань
 12. Література

ІІ курс, спеціальність ФВ, ФВЗВ

 1. Робоча програма з легкої атлетики для ІІ курсу ФК
 2. Лекційні матеріали
 3. План практичних занять
 4. План самостійних занять
 5. Методичні матеріали:
  5.1. Барєрний біг
  5.2. Потрійний стрибок
  5.3. Метання диску
  5.4. Стрибки у висоту
  5.5. Шкільна програма з ЛА для 1-11 класів
 6. Матеріали для практичних занять
 7. Матеріали для самостійних занять
 8. Комплекс контрольних заходів
 9. Контрольні завдання до практичних занять
 10. Контрольні роботи
 11. Питання до підсумкового контролю
 12. Література

І курс, спеціальність ФВ, ФВЗВ (заочна форма навчання)

 1. Робоча програма з легкої атлетики для І курсу ФК (ЗФН)
 2. Лекційні матеріали
 3. Матеріали для практичних занять
 4. Матеріали для самостійних занять
 5. Методичні матеріали:
  5.1. Шкільна програма з ЛА для 1-11 класів
  5.2. Стрибки у довжину
  5.3. Біг на короткі дистанції
  5.4. Естафетний біг
  5.5. Метання малого м’яча
  5.6. Метання спису
  5.7. Стрибки у висоту
 6. Питання для контролю знань
 7. Контрольні роботи
 8. Література

ІІ курс, спеціальність ФВ, ФВЗВ (заочна форма навчання)

 1. Робоча програма з легкої атлетики для ІІ курсу ФК (ЗФН)
 2. Лекційні матеріали
 3. Матеріали для самостійних занять
 4. Матеріали для практичних занять
 5. Методичні матеріали:
  5.1. Барєрний біг
  5.2. Потрійний стрибок
  5.3. Метання диску
  5.4. Стрибки у висоту
  5.5. Шкільна програма з ЛА для 1-11 класів
 6. Питання для підсумкового контролю
 7. Контрольні роботи
 8. Література