Освітньо-професійні програми

Інформаційний пакет спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

  1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
  2. Рецензія на освітньо-професійну програму
  3. Перелік компетентностей та програмних результатів навчання
  4. Ідентифікатор спеціальності

1, 2, 3 курси 2018-2019 рр.

4 курс 2018-2019 рр.

1, 2 курси (молодший спеціаліст)

1-4 курси 2019-2020 рр.