Туризм та МВ

Учбово-методичні комплекси з навчальної дисципліни «Туризм та методика викладання»

Універсальний комплекс «Спорт»

  1. Навчальна програма
  2. Робоча програма для 3 курсу
  3. Робоча програма для 4 курсу
  4. Лекційні матеріали
  5. Практичні заняття
  6. Лабораторні роботи
  7. Завдання для самостійної роботи
  8. Методика самостійної роботи
  9. Інструктивно-методичні розробки