Історія кафедри ТМФК

Кафедру теорії та методики фізичної культури було створено у вересні 2016 році шляхом реорганізації кафедр фізичної культури та спорту й теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців галузі знань 01 Освіта спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціалізації 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Очолює кафедру з вересня 2016 року Литвиненко О.М., кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра теорії та методики фізичного виховання є однією з найстаріших кафедр факультету фізичної культури та спорту. Була  організована як єдина випускова кафедра факультету (наказ Міністерства освіти  СРСР за № 965 від 12.09.1958 р.), яку очолив кандидат педагогічних наук Бердніков Анатолій Борисович.

За неповних 60 років існування, кафедра підготувала і випустила значну кількість кваліфікованих кадрів для галузі фізичної культури і спорту.

У становлення і розвиток кафедри, у підготовку кадрів вкладали свою працю, свої знання і досвід:

професори Рожков І.М., Грицай Ю.О., Ганчар І.Л., Сергієнко Л.П., Козлов А.Г.;

кандидати наук, доценти  Бакатов В.Ю., Бірюк С.В., Бердніков А.Б., Борецька Н.О., Гетманцев С.В., Жигадло Г.Б., Казаков Д.О., Кожевнікова Л.К., Кулаков Ю.Є., Литвиненко О.М., Петренко Г.К., Редька О.Г., Рощін І.Г., Сацюк П.П., Тараканова В.К., Твеліна А.О., Фальков О.П., Чернозуб А.А.,  Чумаченко О.Ю.;

викладачі Богатир В.Г., Бердник В.І., Вертелецький О.Г., Козленко А.В.,  Костарева Н.Б., Костенко М.І., Курандо В.Ф., Курандо Т.Ф, Курандо В.В., Лейбович Л.М., Ласейчук А.О., Марушкина В.Ф., Пилюта В.І., Романова С.Я., Сокуренко А.П., Сокуренко А.В., Тамов С.Л.,  Тараканов В.І., Тарасов А.О, Феодорато А.М.