Звіт про роботу студентської конференції «Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді»

15-16 травня 2020 року на факультеті фізичної культури та спорту проводилась ХІV Всеукраїнська  науково-практична студентська конференція «Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді», присвячена  55-річчю з дня народження професора І.М.Рожкова.

Всього було представлено 50 доповідей студентів та магістрантів з різних закладів вищої освіти м. Миколаєва та інших міст України. У зв’язку з режимом суворого карантину COVID – 19 конференція проводилась заочно. 

Робота  конференції проводилась по 3-х  секціях.

1 секція:

 «Сучасний стан та перспективи формування здоров’я студентської молоді»

Керівники: кандидат біологічних наук, доцент Гетманцев С.В.,

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Тарасова Г.К.

2 секція:

«Фізичне виховання як пріоритетний фактор у формуванні здорового способу життя студентів»

Керівники:  доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Лісенчук Г.А., кандидат педагогічних наук, доцент Литвиненко О.М.

3 секція:

«Медико-біологічні та еколого-психологічні аспекти формування здоров’я і здорового способу життя у студентської молоді»

Керівники: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Славітяк О.С., доцент Кулаков Ю.Є.

Програма – 2020

 

 

Процедура вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін

Прохання студентам ІІ, ІІІ та V курсів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) з 1 до 25 травня 2020 року ознайомитися з АНОТАЦІЯМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН та обрати вибіркові дисципліни на 2020-2021 н.р. заповненням анкети нижче.

Увага, карантин продовжено!

Загальнонаціональний карантин продовжено до 24 квітня 2020 року включно. З метою виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, викладачам та студентам радимо застосовувати корпоративну пошту та освітню платформу Moodle.

 

Перехід на дистанційну форму навчання

У зв’язку з впровадженням карантину для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, з метою забезпечення безперервності освітнього процесу студентів денної й заочної форм навчання та на виконання наказу МНУ імені В. О. Сухомлинського від 12.03.2020 року № 99 «Про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних форм навчання» заняття будуть проводитись з використанням дистанційних технологій навчання, а саме за допомогою корпоративної пошти. Для отримання інформації студентам необхідно звернутися до лаборантів кафедр.

Знайомство з методикою проведення змагань «Сool Games»

11 березня 2020 року студенти 2 курсу спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), які готуються до проходження навчальної практики, на базі закладу загальної середньої освіти № 12 ознайомилися із методикою проведення змагань «Сool Games» для учнів 1-11 класів.

Особливістю «Сool Games» є те, що вони не потребують спеціальної підготовки учасників. Одна з головних цілей проведення змагань – започаткувати новий формат проведення уроків фізичної культури, зробити їх яскравими та привабливими для молоді.

Дякуємо за проведення методичного навчання вчителям-методистам ЗОШ № 12 з фізичної культури Алєксєєвій О.В. та Новокрещєнов М.О.

Суддівство обласних змагань з волейболу

4-5 березня 2020 року студенти-практиканти ІІІ та V курсу спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) взяли участь у суддівстві ХІХ обласних зональних змагань з волейболу. Набули компетенцій у проведенні позашкільних заходів спортивно-масової фізичної культури та у суддівстві (методист із фаху доцент Литвиненко О.М.).

Проведення інтегрованих практичних занять

4 березня 2020 року для студенів ІІ курсу (213, 243 групи) спеціальності 014.11 доцентами Литвиненко О.М. та Славітяком О.С. проводились інтегровані практичні заняття, які дали можливість поєднати теоретичні знання з теорії та методики фізичного виховання (засоби фізичного виховання, зміст і форми, фази  й техніка фізичних вправ, навантаження та відпочинок між серіями вправ, принципи, методи, методичні прийоми навчання руховим діям, побудова графіку пульсометрії) з практикою силового фітнесу (використання засобів силового характеру, спрямованих на розвиток сили і силової витривалості), використання міжпредметних знань з анатомії, фізіології людини й біомеханіки.

Змагання зі стрітбаскетболу

З 24.02-28.02 на факультеті проходили змагання зі стрітбаскетболу серед академічних груп під керівництвом доцента кафедри ТМФК Кулакова Ю.Є. та викладача кафедри Вертелецького О.І. Перемогу отримали наймолодші  але НАЙСИЛЬНІШІ на факультеті студенти І курсу!

«Козацькому роду нема переводу»

28 лютого 2020 року у Миколаївських загальноосвітніх школах № 42 та № 45 проходив військово–патріотичний захід «Козацькому роду нема переводу». В організації свята взяли участь студенти-практиканти спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (методисти з фаху професор Лісенчук Г.А. та доцент Борецька Н.О.).

 

Практична підготовка студентів

Активно проходить виробнича практика студентів освітнього ступеня – бакалавр та магістр, яка розпочалася з 03.02.2020 року.

Базовими школами для проведення практики є: ЗОШ № 12 (вчитель-методист Алєксєєва О.В.), № 20 (вчитель-методист Петрова В.П.), № 42 (вчитель-методист Сінченко В.В.), № 51 (вчителі-методисти Масюта Є.І., Ткаченко Л.В.).

Виробнича практика сприяє формуванню компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури, а саме: знання законів і принципів розучування рухових умінь і навичок, володіння теорією і методикою розвитку рухових умінь і навичок; знання вимог до оформлення документації та основні закономірності побудови документів для здійснення навчального процесу; вміння визначати цілі і завдання, планувати навчальні заняття, розробляти необхідну документацію для проведення занять з фізичної культури і спорту; здатності складати планувальну та звітну документацію, організовувати та проводити масові фізкультурні заходи та спортивні змагання з фізичної культури.