Відгуки стейкголдерів

Рецензії-відгуки на ОПП Середня освіта (Фізична культура) 

Перший (бакалаврський) рівень:

Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) 

Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура) та захист Вітчизни

Другий (магістерський) рівень:

Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)