Нормативні документи кафедри

⇒ Положення про кафедру теорії та методики фізичної культури

⇒ План роботи кафедри на 2019-2020 н.р.

⇒ Концепція розвитку кафедри на 2019-2025 рр.

⇒ Тимчасові галузеві стандарти

⇒ Освітньо-професійні програми

⇒ Перелік компетентностей

⇒ Робочі навчальні плани

⇒ Звіти кафедри

⇒ Графік проведення відкритих занять викладачами

⇒ Графік проведення консультацій

⇒ Графік підвищенння кваліфікації викладачами на 2019-2020 н.р.

⇒ Штатний розпис кафедри теорії та методики фізичної культури на 2019-2020 н.р.