Ступінь магістра

1.Адаптивне фізичне виховання у системі вищої освіти — проф. Рожков І.М.

2.Використання здоров`язберігаючих технологій у сфері освітніх закладів — доц. Литвиненко О.М. 

3.Документація та діловодство викладача закладу вищої освіти — доц. Литвиненко О.М.

4.Лікарсько-педагогічний контроль студентів у закладах вищої освіти — доц. Гетманцев С.В.

5.Маркетинг фізичної культури в системі освіти — доц. Борецька Н.О.

6.Методика викладання теорії та методики фізичного виховання у закладах вищої освіти — проф.Лісенчук Г.А.

7.Методологія і методи наукових досліджень у фізичній культурі та спорті — проф. Рожков І.М.

8.Моніторинг функціонального стану у процесі занять фізичною культурою і спортом — проф. Рожков І.М.

9.Професійно-педагогічна майстерність викладача фізичного виховання — доц. Литвиненко О.М.

10.Сучасні популярні системи фізичних вправ — проф. Рожков І.М. 

11.Сучасні технології викладання спортивних дисциплін — проф. Лісенчук Г.А.

12.Теорія та практика управління навчальним закладом — проф. Будак В.Д.

13.Теорія спортивного відбору -проф. Лісенчук Г.А.

14.Фізичне виховання в історії педагогічної думки — доц. Адаменко О.О.

15.Курсова робота з методики викладання теорії і методики фізичного виховання у ЗВО