Ступінь магістра

Адаптивне фізичне виховання у системі вищої освіти

Використання здоров`язберігаючих технологій у сфері освітніх закладів

Документація та діловодство викладача закладу вищої освіти

Лікарсько-педагогічний контроль студентів у закладах вищої освіти

Маркетинг фізичної культури в системі освіти

Методика викладання теорії та методики фізичного виховання у закладах вищої освіти

Методологія і методи наукових досліджень у фізичній культурі та спорті

Моніторинг функціонального стану у процесі занять фізичною культурою і спортом

Професійно-педагогічна майстерність викладача фізичного виховання

Сучасні популярні системи фізичних вправ 

Сучасні технології викладання спортивних дисциплін 

Теорія та практика управління навчальним закладом

Теорія спортивного відбору

Фізичне виховання в історії педагогічної думки