Практика

Студенти IV курсу напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання* з 03 вересня по 10 жовтня 2017 року проходили практику за профілем майбутньої роботи в базових школах м.Миколаєва, з якими заключені трьох сторонні угоди про співпрацю (ЗОШ, Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського, Департамент освіти Миколаївської області). 

Студенти VII курсу Спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) з 03 вересня по 13 жовтня 2017 року проходили науково-педагогічну та стажувальну практику у ВНЗ на базі випускової кафедри теорії та методики фізичної культури Миколаївського національного університету ім.В.О.Сухомлинського.

Методичні вказівки до навчальної практики для студентів ІІ курсу

Методичні вказівки до виробничої практики для студентів ІІІ курсу

Методичні вказівки до виробничої практики для студентів ІV курсу