Методика викладання спортивних дисциплін

  1. Навчальна програма 
  2. Робоча програма.
  3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів
  4. Конспекти лекцій.
  5. Методичні матеріали до практичних занять.
  6. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів.
  7. Контрольні завдання до практичних занять.
  8. Підсумкова тека.