Методика проведення секційних занять з гімнастики

  1. Навчальна програма.
  2. Робоча програма.
  3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів.
  4. Конспекти лекцій з дисципліни.
  5. Методичні матеріали до практичних і лабораторних занять.
  6. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів.
  7. Контрольні завдання до практичних занять.
  8. Підсумкова тека.
  9. Навчально – методичний посібник