Фізіологія людини

  1. Навчальна програма.
  2. Робоча програма.
  3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів
  4. Конспекти лекцій з дисципліни.
  5. Методичні матеріали до практичних і лабораторних занять.
  6. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів
  7. Контрольні завдання до практичних занять.
  8. Підсумкова тека
  9. Методичні рекомендації та розробки викладача.