Освітньо-професійні програми

  1. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
    Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель фізичної культури.
  2. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
    Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель фізичної культури, вчитель предмета «Захист України».
  3. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
    Кваліфікація: Магістр освіти. Викладач фізичного виховання.