Освітньо-професійні програми

1.Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізична культура)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель фізичної культури, організатор спортивно-масової роботи та туризму.

2. Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізична культура)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель фізичної культури, вчитель предмету «Захист Вітчизни».

3. Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Кваліфікація: Магістр освіти. Викладач фізичного виховання