Використання здоров`язберігаючих технологій у сфері освітніх закладів

  1. Навчальна програма.
  2. Робоча програма
  3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів
  4. Конспекти лекцій з дисципліни.
  5. Методичні матеріали до практичних  занять.
  6. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів.
  7. Контрольні завдання до практичних занять.
  8. Підсумкова тека