Навчально-методичний комплекс з теорії та методики спортивно-масової фізичної культури

  1. Навчальна програма.
  2. Робоча програма.
  3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів.
  4. Конспекти лекцій з дисципліни.
  5. Методичні матеріали до практичних занять.
  6. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів.
  7. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять.
  8. Підсумкова тека.
  9. Методичні розробки викладача: Литвиненко О. М., Твеліна А.О.  Організація та методика масової оздоровчої фізичної культури: навч.-метод. посібник. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016.  130 с.