Методика викладання дисципліни “Теорія та методика фізичного виховання”

  1. Навчальна програма.
  2. Робоча програма.
  3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів
  4. Конспекти лекцій з дисципліни.
  5. Методичні матеріали до практичних занять
  6. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів.
  7. Контрольні завдання до практичних занять
  8. Підсумкова тека.