Теорія та практика управління навчальним закладом

  1. Навчальна програма.
  2. Робоча програма.
  3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів.
  4. Конспекти лекцій з дисципліни.
  5. Методичні матеріали до практичних  занять.
  6. Методичні рекомендації до самостійної роботи.
  7. Контрольні завдання до практичних занять.
  8. Підсумкова тека.