Лікарсько-педагогічний контроль студентів закладів вищої освіти

  1. Навчальна програма.
  2. Робоча програма.
  3. Засоби діагностики успішності навчання.
  4. Конспекти лекцій.
  5. Методичні матеріали до практичних занять.
  6. Методичні матеріали до самостійної роботи.
  7. Контрольні питання до практичних занять.
  8. Підсумкова тека.