Історія кафедри

Історія кафедри фізичної культури та спорту

У 1958 році в Миколаївському педагогічному інституті було відкрито факультет фізичного виховання та спорту. Кафедра фізичної культури та спорту є однією з найстаріших кафедр університету. Була організована як єдина випускова кафедра факультету (наказ Міністерства освіти СРСР за № 965 від 12.09.1958 р.), яку очолив кандидат педагогічних наук Бердніков Анатолій Борисович.

У 1977 році було відкрито кафедру водних видів спорту. Першим завідувачем був кандидат педагогічних наук, доцент Відайко Віктор Олексійович. Спочатку кафедра забезпечувала викладання таких дисциплін: веслувальний та лижний спорт, плавання з методикою викладання, біомеханіку фізичних вправ, а викладачами працювали Ігошин В.К. – перший декан факультету,  Козубенко О.С., Іжицький В.Б. та Майоров В.О. За час свого існування кафедра вдало проводила практичну, спортивну і наукову роботу.

З 1977 по 1990 роки кафедра розробляла науково-дослідну госпдоговірну тему з веслувального спорту по підготовці збірних команд СРСР та України. На протязі двох олімпійських циклів проводилася робота з олімпійським резервом держави у напрямках біохімічного, фізіологічного, психологічного і педагогічного контролю збірних команд до участі у першості Європи, Чемпіонату світу та Олімпійських ігор.

У 1978-1981 роках за результами роботи госпдоговорної теми кафедри було проведено 4 Всесоюзних науково-практичних конференції в яких приймали участь відомі вчені з теорії та методики фізичного виховання та веслувального спорту. За плідну роботу з Олімпійським резервом країни завідувач кафедри Відайко В.О. та старший викладач Козубенко О.С. були нагороджені почесними грамотами  Українського профспілкового комітету.

У 1987 році відбулася реорганізація кафедри за рахунок приєднання до неї дисципліни «легка атлетика та методика її викладання». Чотири роки (з 1987р. по 1991 р.) кафедра носила назву «Водних та інших спортивних дисциплін». З 1988 року кафедру очолював доцент, заслужений тренер України – Главатий Станіслав Миколайович.

У 2001 році викладач кафедри Бірюк С.В., після закінчення аспірантури Львівського інституту фізичної культури, захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту. У 2003 році викладач Чернозуб А.А. успішно захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту при Київському національному університеті фізичної культури.

До 2008 року викладачами кафедри опубліковано близько 200 наукових та науково-методичних статей у різних виданнях, захищені дві дисертації, підготовлено ряд науково-методичних посібників. Студенти приймали активну участь у наукових розробках кафедри.

1 вересня 2013 р. було створено спеціальність для навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за напрямом 6.010202 «Спорт» і професійним спрямуванням «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з ліцензійним обсягом 50 осіб денної форми навчання. З 2016 року здійснено набір студентів на скорочений термін навчання на базі «Молодший спеціаліст». За цей час здобули кваліфікацію «Тренер з обраного виду спорту» 160 осіб.

З вересня 2013 до 2019 року кафедру фізичної культури та спорту, потім кафедру спорту очолював кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Тупєєв Ю.В. – відомий науковий фахівець з проблем спортивного тренування у вільній боротьбі, майстер спорту СРСР, Заслужений тренер України з боротьби вільної, відмінник освіти України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Під його керівництвом проводились дослідження, спрямовані на розробку та експериментальне обґрунтування побудови  тренувальних макроциклів студентів-спортсменів.

У вересні 2016 року шляхом реорганізації кафедр фізичної культури та спорту й теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини було створено дві кафедри: кафедру спорту та кафедру теорії та методики фізичної культури з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців галузі знань 01 Освіта спеціальності; 017 Фізична культура і спорт та 014 Середня освіта предметної спеціалізації 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Кафедру теорії та методики фізичної культури очолювала з 2016-2020 рр. Литвиненко О.М., кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2017 році була пройдена акредитація спеціальності 017 Фізична культура і спорт за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» и видано сертифікат про акредитацію НД № 1597080 від 9 листопада 2017 року, який діє до 1 липня 2022 року (протокол № 126 від 3 липня 2017 року).

З 2 вересня 2019-2021 рр. кафедру спорту очолював кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Славітяк Олег Станіславович, який активно здійснював підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра фізичної культури та спорту з’явилась 1 вересня 2021 року за рахунок об’єднання кафедри спорту та кафедри теорії та методики фізичної культури. Очолює кафедру Лелека Віталій Миколайович кандидат педагогічних наук, доцент, автор (співавтор) понад 60 наукових і навчально-методичних праць.

З 2006 по 2018 рік Віталій Миколайович викладав на кафедрі військової підготовки, виконував обов’язки заступника завідувача кафедри військової підготовки з наукової та виховної роботи Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Він є головою робочої групи при Міністерстві освіти і науки України з розроблення навчальної програми «Захист Вітчизни» для закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту) (2017). Очолював робочу групу при Міністерстві освіти і науки України з розроблення навчальної програми (зміни) «Захист України» для закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту) (2020). Регіональний науковий консультант Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань створення військово-спортивних майданчиків для підвищення рівня ефективності занять з предметів «Фізична культура» та «Захист України». Член координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Миколаївській обласній державній адміністрації. Голова журі Миколаївського обласного конкурсу «Учитель року – 2019» з номінації «Захист Вітчизни». Член журі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2019» з номінації «Захист Вітчизни».

Лелека В.М. виступає гарантом освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура) та захист України. За особистий внесок у розвиток освіти, фізичної культури і спорту, за значні досягнення у науковій сфері відзначений грамотою Комітету з фізичного виховання та спорту (2010), грамотами управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації (2011), подякою Міністерства освіти і науки України (2018), грамотою Міністерства освіти і науки України (2021).

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких: Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Лісенчук Геннадій Анатолійович; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Славітяк Олег Станіславович; кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Пильненький Володимир Володимирович; заслужений тренер України зі стрибків у воду, тренер-викладач Гуменюк Сергій Миколайович; майстер спорту України міжнародного класу зі змішаних єдиноборств ММА, керівник обласної організації Федерації змішаних єдиноборств України Мавродієв Андрій Сергійович; кандидат педагогічних наук, старший викладач Войчун Олена Вікторівна; викладач Семерджян Микола Геворкович, викладач Молотильнікова Віра Сергіївна, викладач Бичков Олександр Юрійович, викладач Ковальова Наталія Володимирівна.

Вагомий внесок у розвиток спортивної науки і практики кафедри здійснили такі відомі фахівці: Главатий С.М. доцент кафедри спортивних дисциплін з методикою викладання, майстер спорту СРСР з пожарно-прикладного спорту, заслужений тренер УРСР; Хохлова Л.А. к.н. з фіз.вих. та спорту;  Тупєєв Ю.В. к.н. з фіз.вих. та спорту; Тіхоміров А.І. доцент кафедри фізичного виховання, майстер спорту СРСР з пожарно-прикладного спорту; Демідов В.В. викладач; Демідова І.В. викладач; Демідова О.В. викладач, майстер спорту України з легкої атлетики, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики; Макух Н.І. викладач, майстер спорту України з легкої атлетики; Решетілова Н.В. викладач, майстер спорту України з легкої атлетики; Усатюк Г.Ф. викладач; Козубенко О.С. заслужений працівник фізичної культури і спорту України, ст. викладач; Ткаченко Ю.І. викладач.

Значний вклад у спортивну роботу факультету, університету вносили викладачі кафедри Козубенко О.С. Демидов В.В., Усатюк Г.Ф., Майоров В.О., Абрамов К.В., Тіхоміров А.І., Кулаков Ю.Є., готуючи збірні команди з веслування, легкої атлетики, плавання, туризму, баскетболу до успішних виступів на змаганнях різних рангів.

У різні часи на кафедрі працювали видатні тренери і спортсмени, зокрема: Архіпов В.В. майстер спорту СРСР з баскетболу; Павленко Ю.О. Заслужений тренер України з академічного веслування; Зайцева С.О. майстер спорту України міжнародного класу з веслування академічного; Распітін В.І. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України; Бондаренко А.В. майстер спорту України міжнародного класу з веслування академічного.

Навчальна діяльність реалізується у процесі викладання навчальних дисциплін: теорія і методика фізичного виховання, теорія та методика викладання обраного виду спорту, підвищення спортивної майстерності з обраного виду спорту, нові технології у фізичній культурі і спорті, олімпійський і професійний спорт, біомеханіка, біохімія фізичних вправ, силовий фітнес, спортивні споруди та обладнання та ін.

Відповідно до навчальних планів науково-педагогічним складом кафедри упорядковані тексти лекційних курсів, здійснено методичне забезпечення практичних і лабораторних занять, розроблено систему контрольних, тестових, курсових робіт.

Науково-педагогічні працівники кафедри, студенти щорічно беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, конгресах та інших наукових заходах. Ними підготовлено та видано низку навчальних посібників та монографій, значну кількість наукових статей з проблем розвитку спорту. З 2013 року співробітниками й аспірантами кафедри за науково-дослідними темами було опубліковано: 5 монографій, 60 навчально-методичних посібників, 20 методичних рекомендацій, 100 статей у фахових виданнях і 40 статей у зарубіжних виданнях, з них 10 статей у наукометричих базах Scopus, Web of Sciense.

Важливий напрям роботи кафедри – науково-дослідна діяльність відповідно до зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту за темами:

2019-2021 рр. «Розробка та експериментальне обґрунтування побудови варіативних тренувальних макроциклів студентів-спортсменів в ациклічних видах спорту (спортивна боротьба, легкоатлетичні стрибки)», реєстраційний номер 0118U003819 (керівник – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Славітяк О.С.).

«Оптимізація тренувального процесу спортсменів з силового фітнесу на етапі попередньо-базової підготовки» реєстраційний номер 0118U003819 (керівник – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Славітяк О.С.).

«Удосконалення спортивно-масової роботи у закладах загальної середньої освіти» реєстраційний номер 0120U104717 (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Лелека В.М.).

Викладачі кафедри постійно проводять профорієнтаційну роботу і підтримують творчі зв’язки зі спортивними організаціями: ШВСМ, МФКУФК, СДЮШОР, ФСТ «Україна», ФСТ Динамо. До вступу в університет викладачами кафедри залучаються найкращі спортсмени області та України. Так на кафедрі навчалися, тренувалися та захищали честь університету та держави студенти-спортсмени:

Олімпійський чемпіон 1980 р. В. Погановський – кінний спорт; срібний призер московської Олімпіади А. Пустовіт – академічне веслування; бронзовий призер Олімпіади 1996 р.  чемпіонка Світу 1999 р. І. Бабакова – зі стрибків у висоту; срібний призер  Олімпіади 1988 р. С. Кірсанов – веслування на байдарках.

Учасниками Олімпіад були: С. Філь, Н. Кваша, М. Ралчева, М. Прокопенко – веслування та О. Ілюшкіна, Ю. Сергієнко, Г. Демидова – легка атлетики.

Призери та переможці першості Світу – Ю. Гайдук, В. Погребицький, М. Іванов, Т. Насонова, О. Бабачек, І. Гайдамака, В. Сінегрибов, В. Ясиненко, Б. Бизу, А. Хлюстін, О. Васильєв, О. Колодій.

Переможці чемпіонатів Європи  – А. Дубровський, Л. Фокін, В. Рассадюк, А. Котов, М. Петрухін, А. Євдокимович, А Рогов, О. Затуливітер, А. Андрєєв, Ю. Ісаков., М. Біленький, В. Журба, А. Хлюстін, Д. Рошка, В. Шаповал, О. Васильєв, О. Колодій, О. Тімченко, Д. Шелестюк, О. Кухарик, Ю. Колеснік, К. Шевченко, В. Ващенко, С. Євдокимов, О. Сидорук, С. Гоберлас, Д. Рибак.

За 65 років існування виховано сотні спеціалістів, які уславили натхненною працею університет, місто Миколаїв, всю Україну, кафедра підготувала і випустила значну кількість кваліфікованих кадрів для галузі фізичної культури і спорту.