Ступінь магістра

1. Використання здоров`язберігаючих технологій у сфері освітніх закладів — доц. Литвиненко О.М. 

2. Документація та діловодство викладача закладів вищої освіти — доц. Литвиненко О.М.

3. Лікарсько — педагогічний контроль — доц. Гетманцев С.В.

4. Маркетинг фізичної культури в системі освіти — доц. Борецька Н.О. 

5. Методика викладання дисципліни теорія та методика фізичного виховання — проф. Лісенчук Г.А.

6. Методика викладання спортивних дисциплін — проф. Лісенчук

7. Методологія і методи наукових досліджень у фізичній культурі та спорті — доц. Бірюк С.В.

8. Моніторинг функціонального стану у процесі занять фізичною культурою і спортом — доц. Гетманцев С.В. 

9. Професійно-педагогічна майстерність викладача фізичного виховання — доц. Литвиненко О.М.

10. Сучасні популярні системи фізичних вправ — доц. Литвиненко О.М.

11. Сучасні технології викладання спортивних дисциплін — проф. Лісенчук Г.А.

12. Теорія та практика управління навчальним закладом — проф. Лісенчук Г.А.

13. Теорія спортивного відбору — проф. Лісенчук Г.А.

14. Фізичне виховання в історії педагогічної думки — доц. Литвиненко О.М.

15. Курсова робота з методики викладання теорії і методики фізичного виховання у ЗВО — проф. Лісенчук Г.А.