Склад студентської ради факультету

Москаленко А.С.-голова студентської ради факультету

Ковальчук А.В.-заступник голови студентської ради факультету

Заверюха В.О.- заступник голови студ. ради факультету з наукової роботи
Молотильнікова В.С.- заступник голови студентської ради з виховної роботи. Спільний В.М.- голова профбюро факультету.

Рибалко К.А.- заступник голови студ. ради факультету зі спортивної роботи