Склад студентської ради факультету

Москаленко А.С.-голова студентської ради факультету
Ковальчук А.В.-заступник голови студентської ради факультету
Кельбас К.О.-заступник голови студ. ради факультету з виховної роботи
Біляєва В.О.- заступник голови студ. ради факультету з наукової роботи
Рибалко К.А.- заступник голови студ. ради факультету з інформаційної роботи
Клинова Ю.А.-козначей
Гомонюк М.О.- заступник голови студ. ради факультету з естетичної роботи
Лісачов В.Є.- заступник голови студ. ради факультету з спортивно-масової роботи