Склад вченої ради факультету

 1. Жигадло Геннадій Біславович – декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 2. Бахтін Анатолій Михайлович – зав. кафедри військової підготовки, кандидат історичних наук, доцент.
 3. Славітяк Олег Станіславович — зав. кафедри спорту, кандидат наук з фізичного виховання.
 4. Лелека Віталій Миколайович – кандидат педагогічних наук.
 5. Литвиненко Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 6. Гетманцев Сергій Васильович – кандидат біологічних наук, доцент.
 7. Лісенчук Геннадій Анатолійович — професор кафедри ТМФК.
 8. Бірюк Світлана Валеріївна — вчений секретар, кандидат наук з фізичного виховання.
 9. Тіхомірова Олена Володимирівна —  заступник секретаря вченої ради факультету.
 10. Борецька Наталія Олександрівна — заст. голови внутрішньої агенції.
 11. Кулаков Юрій Євгенович – викладач кафедри ТМФК.
 12. Туртаєв Юрій Володимирович – викладач кафедри військової підготовки.
 13. Каращук Владислав Сергійович — в.о. голови студ. ради факультету, студент 343 групи факультету.
 14. Гандбарова Айгюль   – профорг студ. ради факультету, студентка 233 групи факультету.
 15. Резнік Віктор –  заст. голови студ. самоврядування, студент 333 групи факультету.