Склад вченої ради факультету

 1. Жигадло Геннадій Бісславович – декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 2. Борецька Наталія Олександрівна – кандидат наук з державного управління, , заступник декана з навчальної роботи, доцент.
 3. Рожков Ігор Миколайович – доктор  біологічних наук, професор.
 4. Грицай Юрій Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор.
 5. Хохлова Людмила Анатоліївна – кандидат педагогічних наук.
 6. Бахтін Анатолій Михайлович – зав. кафедри військової підготовки, кандидат історичних наук, доцент.
 7. Тупєєв Юлай Вільович — зав. кафедри спорту, кандидат наук з фізичного виховання, доцент.
 8. Лелека Віталій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент.
 9. Литвиненко Ольга Михайлівна –завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури, кандидат педагогічних наук, доцент.
 10. Демидова Ірина Валентинівна – викладач кафедри спорту, секретар вченої ради факультету.
 11. Гетманцев Сергій Васильович – кандидат біологічних наук, доцент
 12. Москаленко Анастасія Сергіївна – голова студ. ради факультету, студентка 343 групи факультету.
 13. Молотильнікова Віра Сергіївна – профорг студ. ради факультету, студентка 343 групи факультету.
 14. Ковальчук Олена Василівна – заст. голови студ. самоврядування, студентка 413 групи факультету.
 15. Біляєва Валерія Олександрівна — заст. голови студ. самоврядування з наукової роботи, студентка 343 групи факультету.