Склад  методичної ради факультету фізичної культури та спорту

  1. Литвиненко Ольга Михайлівна – голова методичної ради факультету, зав. кафедрою теорії та методики фізичної культури, кандидат педагогічних наук, доцент.
  2. Борецька Наталія Олександрівна – заст. голови методичної ради, кандидат наук з державного управління, заступник декана з навчальної роботи, доцент.
  3. Жигадло Геннадій Біславович – декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.
  1. Тупєєв Юлай Вільович — зав. кафедри фізичної культури та спорту, кандидат наук з фізичного виховання, доцент.
  2. Рожков Ігор Миколайович – доктор  біологічних наук, професор.
  3. Гетманцев Сергій Васильович — кандидат  біологічних наук, доцент.
  4. Туртаєв Юрій Володимирович – заступник зав. кафедрою військової підготовки, начальник навчальної частини військової кафедри.
  5. Демидова Ірина Валентинівна – викладач кафедри фізичного виховання, секретар вченої ради факультету.