«Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді»

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА МАГІСТРАНТИ !

Інформуємо Вас про те, що

18-19 травня 2018 року в

Миколаївському національному університеті  імені В.О.Сухомлинського

відбудеться   XІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція

«Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді»

 

Наукові напрямки конференції:

1.Сучасний стан і перспективи формування здоров’я студентської молоді.

2.Туризм як фактор оздоровлення студентів і перспективи його розвитку в Україні.

  1. Фізичне виховання як пріоритетний фактор у формуванні здорового способу життя студентів.

4.Медико – біологічні та еколого – психологічні аспекти формування здоров’я та здорового способу життя у студентської молоді.

Місце проведення конференції: факультет фізичної культури та спорту

Миколаївського національного університету  імені В.О. Сухомлинського,

кафедра теорії та методики фізичної культури,  корп.1, ауд. 124

18 травня 2018 року

 9.00 -10.00 — реєстрація учасників

10.00-11.00 — пленарне засідання 11.30-17.00 — робота по секціях

19 травня 2018 року

10.00 –16.00 – робота по секціях, підведення підсумків, закриття конференції

Матеріали конференції будуть надруковані  у збірнику наукових праць.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 Приймаються до друку матеріали  доповідей за результатами  теоретичних та експериментальних досліджень. Матеріали повинні бути надруковані українською  або російською мовою. Обсяг матеріалів – 4 — 8 сторінок формату А4. До них надається довідка автора (авторів) за стандартною схемою.

Матеріали  подаються одночасно в електронному та роздрукованому вигляді, оформлені згідно діючих вимог. Текст друкується на стандартному аркуші А4 з полями зверху та знизу 20 мм, зліва — 30 мм, справа – 10 мм, розмір шрифту 14, одинарний інтервал. Гарнітура Times New Roman Cyr, абзац 5 пунктів. Обов’язкова подача матеріалів по електронній пошті.

У лівому куті першої сторінки вказується УДК, нижче назва , під нею – прізвище та ініціали автора (авторів) та наукового керівника,  їх місце навчання  і роботи, домашня адреса.

Матеріали повинні бути підписані усіма співавторами.

Статті і матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, надруковані не будуть.

Матеріали доповідей  приймаються до 5 травня 2018 р. за адресою: Email: kafmbofv@ukr.net

Оплата за статті: вартість публікації у збірнику – 30 гривень за одну сторінку формату А 4, пересилка збірника робіт – 20 гривень.

Секретар оргкомітету – викладач

Лебедєва Валентина Костянтинівна

моб. +38(066)766-29-94