ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини», присвячена 100-річчю з дня народження В.О.Сухомлинського

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформуємо Вас про те, що 21 — 22 грудня 2018 р. У МИКОЛАЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені В.О. Сухомлинського відбудеться 

ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: 

«Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та  здоров’я людини», 

присвячена 100-річчю з дня народження В.О.Сухомлинського

     Наукові напрямки конференції:

  1. Медико-біологічні основи фізичного розвитку та фізичного виховання.
  2. Функціональні резерви та адаптаційні можливості організму людини.
  3. Фізіолого-гігієнічні та психолого-педагогічні питання фізичного виховання та спорту.
  4. Фізичний стан, контроль фізичної підготовки та успішності студентів і спортсменів.
  5. Професійно-прикладна фізична підготовка та мотивація навчальної і фізкультурно-оздоровчої діяльності.
  6. Фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація у збереженні здоров’я.

  Матеріали конференції будуть опубліковані в щорічному збірнику наукових праць

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Приймаються до друку наукові статті за результатами досліджень, а також оглядові та проблемні статті відповідно вказаної тематики. Матеріали можуть бути представлені українською,  російською та англійською мовами. Обсяг статей –  6-10 друкованих сторінок формату А4 (разом з малюнками, графіками, переліком літератури, анотаціями). Структура статей — відповідно до вимог ВАКу. До статей надається довідка автора (авторів) за стандартною схемою.

Статті подаються одночасно в електронному та роздрукованому вигляді, оформлені згідно діючих вимог. Текст друкується на стандартному аркуші А4, береги зверху та внизу 20 мм, зліва-30 мм, справа –10 мм, розмір шрифту 14, полуторний інтервал. Гарнітура Times New Roman Cyr, абзац 5 пунктів.

У лівому куті першої сторінки вказується УДК, нижче – прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті, нижче — місце роботи авторів. Вказані дані набираються жирним шрифтом через інтервал 1. Далі надається коротка анотація статті (3-5 рядків) і ключові слова, які набираються курсивом, шрифтом 14, через одинарний інтервал. Після матеріалу статті наводиться список використаної авторами літератури та коротка (3-5 рядків) анотація англійською мовою з обов’язковим позначенням прізвища та ініціалів авторів (курсивом). Стаття повинна бути підписана усіма співавторами.

Обов’язково попереднє подання статей по електронній пошті :

Email: kafmbofv@ukr.net

Статті і матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, надруковані не будуть.

Статті приймаються до 10 грудня 2018 року за адресою:

54030, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, кафедра теорії та методики фізичної культури

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету – к.б.н., доцент Гетманцев Сергій Васильович

Головний редактор – д.б.н., професор Рожков Ігор Миколайович.

Секретарі оргкомітету – Ковальчук Олена Василівна моб. 0958853994

                                               Москаленко Анастасія Сергіївна моб. 067 973-45-28

Телефони для довідок: 0958853994

Информационное письмо

Інформаційний лист