Стажування магістрів

Відповідно до навчального плану з 16 вересня по 11 жовтня 2019 рр. у закладах вищої освіти проходили  стажування студенти освітнього ступеня магістр спеціальності 014.11 Середня освіта  (Фізична культура)

Педагогічна рефлексія відіграє важливу роль у професійному становленні майбутнього педагога. Вдаючись до рефлексії, педагог аналізує набутий досвід, робить висновки і будує плани на майбутнє.

Магістрантами проводились лекційні і практичні заняття, виховні заходи зі студентами, яким передувала активна й ґрунтовна підготовка. Хтось почував себе «як риба у воді», а хтось переборював у собі страх студентської аудиторії.