ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформуємо Вас про те, що 
20 – 21 грудня 2019 р.

У МИКОЛАЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
імені В.О. Сухомлинського
відбудеться
ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція:
«Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та
здоров’я людини»,

     Наукові напрямки конференції:
1.Медико-біологічні основи фізичного розвитку та фізичного виховання.
2. Функціональні резерви та адаптаційні можливості організму людини.
3 Фізіолого-гігієнічні та психолого-педагогічні питання фізичного виховання та спорту.
4. Фізичний стан, контроль фізичної підготовки та успішності студентів і спортсменів.
5. Професійно-прикладна фізична підготовка та мотивація навчальної і фізкультурно-оздоровчої діяльності.
6. Фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація у збереженні здоров’я.

     Матеріали конференції будуть опубліковані в щорічному збірнику наукових праць.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

     Приймаються до друку наукові статті за результатами досліджень, а також оглядові та проблемні статті відповідно вказаної тематики. Матеріали можуть бути представлені українською, російською та англійською мовами. Обсяг статей – 6-10 друкованих сторінок формату А4 (разом з малюнками, графіками, переліком літератури, анотаціями). Структура статей – відповідно до вимог ВАКу. До статей надається довідка автора (авторів) за стандартною схемою.

     Статті подаються одночасно в електронному та роздрукованому вигляді, оформлені згідно діючих вимог. Текст друкується на стандартному аркуші А4, береги зверху та внизу 20 мм, зліва-30 мм, справа –10 мм, розмір шрифту 14, полуторний інтервал. Гарнітура Times New Roman Cyr, абзац 5 пунктів.

     У лівому куті першої сторінки вказується УДК, нижче – прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті, нижче – місце роботи авторів. Вказані дані набираються жирним шрифтом через інтервал 1. Далі надається коротка анотація статті (3-5 рядків) і ключові слова, які набираються курсивом, шрифтом 14, через одинарний інтервал. Після матеріалу статті наводиться список використаної авторами літератури та коротка (3-5 рядків) анотація англійською мовою з обов’язковим позначенням прізвища та ініціалів авторів (курсивом). Стаття повинна бути підписана усіма співавторами.

     Обов’язково попереднє подання статей по електронній пошті:
     E- mail: kafmbofv@ukr.net

     Статті і матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, надруковані не будуть.

     Статті приймаються до 10 грудня 2019 року за адресою: 54030, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, кафедра теорії та методики фізичної культури

     Оргкомітет конференції:

     Голова оргкомітету – канд. біол. наук, доцент Гетманцев Сергій Васильович, моб. (095)-544-71-31

     Декан факультету фізичної культури та спорту – канд. пед. наук, доцент Жигадло Геннадій Біславович, моб. (050)-552-48-66

     Секретар оргкомітету – викладач Ковальчук Олена Василівна, моб. (095)-885-39-94

Запрошення 2019 укр

Запрошення_2019_рус_