Підсумкова атестація

3-4 грудня 2019 р. проводилась підсумкова атестація  студентів, які здобували ступінь магістра за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура).
Склад комісії для підсумкової атестації: Масюта Є.І. — відмінник освіти України, директор закладу загальної освіти І-ІІ ступенів № 51, вчитель вищої категорії, методист; Лісенчук Г.А. – професор, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор кафедри теорії та методики фізичної культури; Литвиненко О.М. – доцент, доктор філософії в галузі освіти, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури; Лелека В.М. – доцент,  доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури.
Високий рівень теоретичних знань, підтверджених прикладами із практичного досвіду, продемонстрували всі випускники, особливо Ковальчук О.В., Галіба В.О., Кравченко Т.О.,  Саламонюк Ю.В.
Після проведення екзамену відбулася бесіда  атестаційної комісії з випускниками з метою моніторингу освітньо-професійної програми магістрів. Студенти чесно, неупереджено, відкрито говорили про якість навчання, кваліфікацію викладачів, якість проведення занять та формування необхідних компетентностей. У кінці бесіди проведене анонімне анкетування про якість освітньої програми та оцінювання курсів з дисциплін, які викладались.