Заходи імплементації академічної доброчесності в системі вищої освіти

9 грудня відбулась зустріч студентів 3 та 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) із завідувачем кафедри теорії та методики фізичної культури доцентом Литвиненко О.М. Обговорювався Кодекс академічної доброчесності студентів Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та рекомендації  для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Студенти взяли участь у анонімному анкетуванні щодо академічної доброчесності та покращенню якості освіти.
З повагою та найкращими побажаннями — Ольга Литвиненко