Деканат

  1. Положення про факультет фізичної культури та спорту
  2. Регламент роботи факультету фізичної культури та спорту
  3. План заходів національно-патріотичного виховання
  4. План роботи внутрішньої агенції із забезпечення якості освіти на 2017-2018 н.р.
  5. Розклад занять 
  6. Опис навчального плану спеціальності (перелік дисциплін)
  7. Інформація про вчену раду факультету
  8. Концепція розвитку факультету фізичної культури та спорту на 2018-2025 роки