Деканат

  1. План внутрішньої агенці 2018
  2. Положення про факультет фізичної культури та спорту
  3. Регламент роботи факультету фізичної культури та спорту
  4. План заходів національно-патріотичного виховання
  5. Розклад занять 
  6. Опис навчального плану спеціальності (перелік дисциплін)
  7. Інформація про вчену раду факультету
  8. Концепція розвитку факультету фізичної культури та спорту на 2018-2025 роки