Інформація про вчену раду факультету

Склад вченої ради факультету

План роботи Вченої ради факультету фізичної культури та спорту

Вересень 2017 року

 1. Результати прийому студентів на 1 і 6 курси факультету денної і заочної форм навчання.

Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами факультету на 2017-2018 н.р.

       Доповідають: зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Про структуру навчальних  структурних підрозділів факультету  на 2017-2018 н.р.

         Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло

4  Затвердження планів проведення  наукових конференцій  та семінарів

     Доповідають: зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Порядок виконання наукових досліджень і розробок на факультеті.

      Доповідають: зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

Затвердження переліку по наданню освітніх послуг для студентів денної форми навчання на  2017-2018 н.р.

     Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Різне.

Жовтень 2017 року

 1. Формування спецфонду фінансових надходжень  факультету  за 2017 та  на 2018 р.

Доповідає:  декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Про міжнародне співробітництво та академічну мобільність викладачів і студентів.

Доповідають:: декан факультету Г.Б.Жигадло, зав.кафедрами : Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне.

Листопад 2017 року

 1.   Про план роботи кафедр  у сферах наукової та інноваційної діяльності

             Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М..

 1. Виконання навчально-методичного та інформаційного забезпечення  кафедр ТМФК та фізичної культури та спорту

          Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М…

 1. Різне

Грудень 2017 року

 1. Результати НДР працівників кафедр за 2017 р

              Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Про систему підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників  факультету та її ефективність (за результатами 2017 р.)

         Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Про склад приймальної комісії факультету на 2018 – 2019 н.р.

  Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О.

Січень 2018 року

 1. Про підсумки роботи факультету у сферах  наукової, науково-технічної  та інноваційної діяльності за 2017 р.

            Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М…

 1. Затвердження програм  вступних випробувань  на 2018 – 20189н.р.

                  Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О.

3.Різне

Лютий 2018 року

 1. Про підвищення якості роботи факультету у сферах  наукової та інноваційної діяльності на 2018 р.

            Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М…

 1. Стан НДР студентів факультету фізичної культури та спорту.

     Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Різне

Березень 2018 року

 1. Ефективність роботи наукового  товариства студентів  та ради молодих учених, шляхи її підвищення.

           Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Планування навчальної, методичної, організаційної та виховної роботи  на 2018-2019 н.р.

Доповідають: заступник декана  Борецька Н.О., заст. декана по роботі зі студентами Козубенко О.С., завідуючі випускових кафедр.

 1. Різне.

Квітень 2018 року

 1. Стан готовності факультету до вступної кампанії на 2018 — 2019 н.р.

     Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 • Проблеми підготовки магістрів  та її ефективність.

    Доповідають: заступник декана  Борецька Н.О.,  Литвиненко О.М.

 1. Різне.

Травень 2018 року

 1. Робота із забезпечення якості вищої освіти на факультеті.

   Доповідають: заступник декана з навчальної роботи Борецька Н.О.,              зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Стан наукової роботи на факультеті  за   2017-2018 н.р.

     Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Різне.

Червень 2018 року

 1. Готовність навчальних структурних підрозділів

 факультету  до 2018-2019 н.р.

    Доповідає : декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Затвердження звітів  про виконання умов контракту декана, завідувачів кафедр  за  2017-2018 н.р.

           Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

        3.Затвердження звітів  за підсумками роботи екзаменаційних комісій з підсумкової атестації.

Доповідає : заступник декана  Борецька Н.О

Серпень   2018 року

 1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників.

          Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М.

 1. Затвердження регламенту роботи факультету на 2018-2019 н.р.

          Доповідає : декан факультету Г.Б.Жигадло

 1. Різне.

Декан факультету                                                     Г.Б. Жигадло