Практична підготовка студентів

Активно проходить  виробнича практика студентів освітнього ступеня — бакалавр та магістр, яка розпочалася з 03.02.2020 року. 

Базовими школами для проведення  практики є:  ЗОШ № 12 (вчитель-методист Алєксєєва О.В.), № 20 (вчитель-методист Петрова В.П.), № 42 (вчитель-методист Сінченко В.В.),    № 51 (вчителі-методисти Масюта Є.І., Ткаченко Л.В.).

Виробнича практика  сприяє  формуванню компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури, а саме: знання законів і принципів розучування рухових умінь і навичок, володіння теорією і методикою розвитку рухових умінь і навичок; знання вимог до оформлення документації та основні закономірності побудови документів для здійснення навчального процесу; вміння визначати цілі і завдання, планувати навчальні заняття, розробляти необхідну документацію для проведення занять з фізичної культури і спорту; здатності складати планувальну та звітну документацію,організовувати та проводити масові фізкультурні заходи та спортивні змагання з фізичної культури.