Науково-практична конференція «Наукові дослідження університету 2019 — результати та перспективи»

26 лютого 2020 року відбулася звітня науково-практична конференція «Наукові дослідження університету 2019 — результати та перспективи».  Кандидат педагогічних наук, доцент Литвиненко О. М. виступила з  доповідю: «Організаційно-методичні засади формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної культури». Основними результатами науково-дослідної роботи знайшли відображення у статтях наукометричної бази Index Copernicus — 4; фахових журналах — 3; матеріалах конференцій -5; колективних монографіях — 1;, отримано 3 авторських свідоцтва на наукові статті за темою дослідження; проведено 2 Всеукраїнських науково-практичних конференцій («Медико-біологічні проблеми проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини» (21-22 грудня 2018; 20-21 грудня 2019 р.)  та  2 Всеукраїнських науково-практичних студентських конференцій «Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді» (18-19 травня 2018; 17-18 травня 2019).

Студенти спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) активно брали участь у науковому дослідженні. Студентами опубліковано 31 наукова стаття (участь у студентських конференціях) та   3 статті у фахових наукових видіннях під керівництвом викладачів Литвиненко О.М., Борецької Н.О., Славітяка О.С., Адаменко О.О., Гроховича О.М.